6. klub oldskautů je oddílem skautského střediska Lípa Říčany pro muže a ženy od 24 let.

Skauting

Naším posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností v souladu s principy a metodami stanovenými zakladateli světového a českého skautingu. Více o skautingu se můžete dočíst na oficiálních stránkách Junáka.

Naše činnost

Náš klub je složen převážně z dlouholetých členů střediska, z nichž mnozí se podíleli aktivně na jeho činnosti. Několikrát ročně máme společné akce, které jsou většinou zaměřené na různé naše věkové podskupiny. Naši nejmladší členové podnikají pravidelné výpravy do vzdálených krajin, jako jsou Himálaje či Jižní Amerika, zatímco starší se rádi sejdou u příležitosti různých výročí například ve srubu střediska.

 pondělí 2. září 2013 13:46:00      admin